Apsolijumi
Kalnā kāpējs
Jaunais gads bez bailēm
Kad bērniem uzdod jautājumus par Bībeli.
Ticības elementi
Psalms 8
Psalms .23:6
Sociāli Ziemassvētki
Nesteidzies notiesāt
Kā mēs dzīvojam ?
Pazudušais dēls
Emanuels - Dievs ar mums
Nastas
Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi;
Dzīvojiet par patiku savam tuvākajam
Jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā.
Un neviens nelej jaunu vīnu vecos ādas traukos ..
Galdnieks
Jūras dziesma
Ko darīt ar stressu ?
Uzpilde
Topiet kā bērni
Vienota lūgšana darbojas
Viļņi
Veiksmes ilūzija
Radīšana (1. un 2. Mozus nod.) (Angļu val.)
Daudz laimes dzimšanas dienā !?
Svētais Gars
... mazliet par avīm ... (Jāņa 10:1-18)
Uz kādiem pamatiem ir celts tavs nams ?
Žēlastība
Birkas
Atspulgs
Miers ir pacietība
Kaklasaite
Jaunā gada apņemšanās
Kārtis - kas mums iedalītas
Sliktas un labas emocijas
Bez savtības
72 kg
Tad nu Dieva izredzētie, svētie un mīļotie...
Pazaudēts un atkal atrasts.
Kā tu izlieto savu laiku ?
Aklais vīrs
Tava Gara uguns
Emocionāls pārsteigums
Skaņas pie krusta
Dāvana
Nonstop
Radīšanas stāsts
Kā tam vajadzētu būt ...
Brīvs
Mīliet savus ienaidniekus
Desmitā daļa
Mes ticam neticamajam
Iespējas
Perspektīva.
Kāpēc Jēzus nāca uz šo zemi ?
Un netopiet šai pasaulei līdzīgi...
Tsss! Klusu! Dievs runā !
Vai tas ir viss ?
Salikt cilvēkus pa plauktiņiem
Izpatikt Jēzum
Uzticēšanās
Gara auglis ir ...
Dievs runā !
Kā būtu ... ?
Māls
Kristus krusts
Poēma par glābšanu
Es esmu cilvēks
Tukšais kaps
Neaizmirstiet labu darīt
Pateicība
Kas ir svarīgākais ?
Ielūgums.
Stāsts par žēlsirdīgosamarieti (mūsdienu versija).
Jauns radījums
Mazā zeme
Evaņģēlija vēsts - bez vārdiem, ar rokām.
Derīguma mērītājs
8.Psalms
23.Psalms
Dieva pīrāgs
Skaudība.
Mateja 17:20
Radīšanas stāsts - 7 dienas.
Vai tu dzirdi, ko Dievs vēlas tev pateikt ?
Divi spaiņi
Dokumentālā filma "Adventisti"
Kas tas ir ?
Stāsts par uzrakstu
Puķupodi

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv