Nesteidzies notiesāt
Kā mēs dzīvojam ?
Pazudušais dēls
Emanuels - Dievs ar mums
Nastas
Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi;
Dzīvojiet par patiku savam tuvākajam
Jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā.
Un neviens nelej jaunu vīnu vecos ādas traukos ..
Galdnieks
Jūras dziesma
Ko darīt ar stressu ?
Uzpilde
Topiet kā bērni
Vienota lūgšana darbojas
Viļņi
Veiksmes ilūzija
Radīšana (1. un 2. Mozus nod.) (Angļu val.)
Daudz laimes dzimšanas dienā !?
Svētais Gars
... mazliet par avīm ... (Jāņa 10:1-18)
Uz kādiem pamatiem ir celts tavs nams ?
Žēlastība
Radīšanas stāsts - 7 dienas.
Vai tu dzirdi, ko Dievs vēlas tev pateikt ?
Divi spaiņi
Dokumentālā filma "Adventisti"
Kas ir svarīgākais ?
Par pašu galvenāko
Ielūgums.
Kā rokās tu uzticēsi sevi ?
Stāsts par žēlsirdīgosamarieti (mūsdienu versija).
Labsirdība notur pasauli uz ūdens.
Jauns radījums
Mazā zeme
Evaņģēlija vēsts - bez vārdiem, ar rokām.

 

Es esmu cilvēks
Tukšais kaps
Neaizmirstiet labu darīt
Pateicība
Bez savtības
72 kg
Tad nu Dieva izredzētie, svētie un mīļotie...
Pazaudēts un atkal atrasts.
Kā tu izlieto savu laiku ?
Aklais vīrs
Tava Gara uguns
Emocionāls pārsteigums
Skaņas pie krusta
Dāvana
Nonstop
Radīšanas stāsts
Kā tam vajadzētu būt ...
Brīvs
Mīliet savus ienaidniekus
Desmitā daļa
Mes ticam neticamajam
Iespējas
Perspektīva.
Kāpēc Jēzus nāca uz šo zemi ?
Un netopiet šai pasaulei līdzīgi...
Tsss! Klusu! Dievs runā !
Vai tas ir viss ?
Apbrīnojamā žēlastība
Stāsts par uzrakstu
Kas tas ir ?
Derīguma mērītājs
8.Psalms
23.Psalms
Dieva pīrāgs
Skaudība.
Mateja 17:20

 

 

 

 

 

Video ar mūsu draudzes muzikālajiem priekšnesumiem.

2016 g.16.aprīlī, Rīgas 1.draudzē notika Vislatvijas Adventistu sadziedāšanās svētki. Aktīvu līdzdalību šai notikumā arī ņēma daudzi Tukuma draudzes locekļi. Piedāvājam ieskatam koncerta otrās daļas ierakstu.

Pļaujas svētku dievkalpojums Tukuma draudzē 2013

Radiodievkalpojums Tukuma draudzē 2013

Pļaujas svētku dievkalpojums Tukuma draudzē 2012

Koncerts Tukuma kultūras namā "Saku paldies". 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv