Jūdu un kristiešu Bībele ir vairāku atsevišķu senu reliģisko tekstu apkopojums. Gan jūdi, gan kristieši attiecas pret Bībeli kā pret Dieva vārdu. Jūdu Bībele tiek saukta par Tanakh (pēc tās trīs daļu nosaukumu pirmajiem burtiem: Torah — "Mācība", Nevīīm — "Pravieši", Ketūvīm — "raksti"), un tā ietver 24 grāmatas. Kristieši atsaucas uz Bībeli kā grāmatu, kura iekļauj Veco Derību (grāmatas par jūdu tautas dzīvi un attiecībām ar Dievu pirms mūsu ēras) un Jauno Derību (grāmatas, kuras stāsta par Jēzus dzīvi, kā arī apustuļu vēstules un Jāņa atklāsmes grāmatu). Jaunajā Derībā tiek pausts Jēzus evaņģēlijs jeb labā vēsts par to, ka Dievs mīl ikvienu cilvēku un aicina cilvēku atgriezties pie Viņa. Vecā Derība ir daudz citēta Jaunajā Derībā. Bībele ir visizplatītākā grāmata pasaulē. Abas Bībeles daļas ir iztulkotas vairāk nekā 2100 valodās, kas ir vairāk nekā jebkura cita grāmata. Uzskata, ka kopš 1815. gada ir pārdoti vairāk nekā 5 miljardi Bībeles kopiju.
Tādēļ, ka kristietības paustajām idejām ir bijusi vadoša loma uz Eiropas sabiedrību kopš vēlīnās Romas laikmeta līdz Apgaismības laikmetam, Bībele ir ietekmējusi ne tikai reliģiju, bet arī valodu, likumus un Eiropas civilizācijas domāšanu. Apgaismības laikmets un zinātnes revolūcija Eiropā un Amerikā radīja skeptisku attieksmi pret Bībeles dievišķo izcelsmi un vēsturisko precizitāti. (http://lv.wikipedia.org/wiki/B%C4%ABbele)

Ceļš, kuru ir veikusi Bībele cauri gadsimtiem, ir neatkārtojams. Nav bijušas un nebūs Bībelei līdzīgas grāmatas. To noliedza. To pasludināja ārpus likuma. To dedzināja. Tomēr daudzi, daudzi cilvēki bija gatavi mirt par to!

Šodien tiek iespiestas daudz vairāk grāmatu, nekā visā cilvēces vēsturē. Grāmatu veikali ir pārpildīti ar grāmatām par visdažādākajām tēmām. Dažas stāsta par reāliem notikumiem, citas par izdomātiem Miljardiem dolāru visā pasaulē tiek katru gadu tērēts lai iespiestu grāmatas. Tomēr lielākā daļa no šodienas bestselleriem rīt jau būs aizmirsti!
Tomēr gadu no gada, jau gadsimtiem, visvairāk iespiestā grāmata pasaulē ir Bībele!

Bībele apgalvo, ka tā ir Dievišķi iedvesmota grāmata.  Lielākai daļai grāmatu pasaulē ir autoru. Bet visi Bībeles cilvēcīgie sarakstītāji autora tiesības atdod Dievam.     2.Tim.3:16. -"Visi šie Raksti ir Dieva iedvesti." Bībele ir Dzīvais Dieva Vārds. Patiesība, kas ir atklāta Bībelē, dara cilvēkus brīvus. Šī Grāmata padara dzērāju par atturībnieku, par mīlošu ģimenes tēvu, par kristieti. Šī Grāmata atbrīvo narkomānu no narkotiku valgiem. Šodien Dieva Vārds joprojām ir spējīgs izmainīt cilvēku sirdis. Bet Tā spēj izmainīt tikai tos, kas pieņem Jēzu Kristu, par ko runā šī Grāmata. Bībeles studēšana ir izmainījusi miljoniem cilvēku dzīves.

Šī Grāmata spēj izmainīt arī tavu dzīvi!  Tā ir vairāk kā tikai Grāmata, ar kuru var iet uz Baznīcu. Tā ir vairāk kā jūsu galda krāšņuma priekšmets. Tā ir vairāk kā tikai vērtīga informācija vai labs padoms. Pats Dievs runā caur to uz mūsu sirdi. Tā ir Viņa mīlestības vēstule Viņa bērniem uz planētas Zeme. Tajā var atrast mūžīgās dzīvības noslēpumu, mūžīgas laimes un dvēseles miera noslēpumu. 

 

 

Bībele tiešsaistē

http://www.bibele.lv

Latvijas Bībeles biedrība

http://www.bibelesbiedriba.lv/

Jaunais 2012g. Bībeles tulkojums teksta un audio formātā.

http://audiobibele.sytes.net/

Fakti apstiprina - Bībele ir patiesa

http://sadraudziba.adventisti.lv/

 Lasītājiem ar pozitīvu attieksmi pret kristīgām vērtībām un vēlēšanos tuvāk iepazīt un izprast grāmatu grāmatas - Bībeles - vēsti.

http://bibele.blogspot.com 

Tiešs Bībeles tulkojums no grieķu valodas ar paskaidrojumiem krievu valodā

http://www.biblezoom.ru

Bībeles Vecā derība ebreju valodā

http://www.scripture4all.org

Bībele citās valodās

http://worldbibles.org/

Nopirkt bībeli

http://www.amnis.lv/bibeles

AUDIO - Bībele

http://audiobibele.sytes.net

Bībele-gada laikā. Lasīšanas kalendārs

http://www.baznica.org/

Bībeles lejupielāde (HTML versijā - skatāma ar interneta pārlūka programmu)

Pēdējās izmaiņas veiktas :
27.03.2017
E-pasts: tukumasda@inbox.lv