Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

 

 

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
31.12.-06.01.

Daļa no Dieva ģimenes

07.01.-13.01.
Dieva derība ar mums
14.01.-20.01.
Līgums par desmito tiesu
21.01.-27.01.
Ziedojumi Jēzum
28.01.-03.02.
Parādi
04.02.-10.02.
Krāt mantu debesīs      
11.02.-17.02.
Vismazākajiem no šiem        
18.02.-24.02.
Plānošana veiksmei         
25.02.-03.03.
Sargieties no mantkārības           
.04.03.-10.03.
Atgriešana          
11.03.-17.03.
Pārvaldīšana grūtos laikos          
18.03.-24.03.
Uzticības atalgojums          
             

 

 

 

Misijas ziņas
Paligmaterials sabatskolas skolotajiem

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv