Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
26.12.-01.01.
Identitātes krīze
02.01.-08.01.
Vadības krīze
09.01.-15.01.
Kad sabrūk tava pasaule
16.01.-22.01.
Grūtais ceļš
23.01.-29.01.
Cēlais miera ķēniņš        
30.01.-05.02.
Tēlojot Dievu        
06.02.-12.02.
Asīriešu sakāve          
20.02.-26.02.
“Mieriniet Manus ļaudis”          
27.02.-05.03.
Kalpot un glābt          
06.03.-12.03.
Darot neiedomājamo          
13.03.-19.03.
Drosmīgā mīlestība          
20.03.-26.03.
Visu tautu ilgas          
19.12.-25.12.
Planētas Zeme atdzimšana          

 

Palīgmateriāls sabatskolas skolotājiem

 

 

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv