Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
25.09.-01.10..
Ievads 5. Mozus grāmatai
02.10.-08.10..
Mozus vēstures stunda
09.10.-15.10.
Mūžīgā derība
16.10.-22.10..
Mīli Kungu, savu Dievu
23.10.-29.10.
Svešinieks tavos vārtos
30.10.-05.11.
Jo kura cita tauta ir tik liela?
06.11.-12.11.
Likums un žēlastība
13.11.-19.11.
Izvēlies dzīvību
20.11.-26.11.
Pievērsiet viņu sirdis
27.11.-03.12.
Piemini un neaizmirsti  
04.12.-10.12..
5. Mozus grāmata vēlākos Rakstos          
11.12.-17.12.
5. Mozus grāmata Jaunajā derībā          
18.12.-24.12..
Mozus augšāmcelšanās        

 

Palīgmateriāls sabatskolas skolotājiem

Misijas ziņas 2021g. 4.ceturksnim

 

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv