Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
29.12.-04.01.
Evaņģēlijs no Patmas salas
05.01.-11.01.
Starp lukturiem
12.01.-18.01.
Jēzus vēstis septiņām draudzēm
19.01.-25.01.
Cienīgs ir Jērs
26.01.-01.02.
Septiņi zīmogi
02.02.-08.02.
Dieva apzīmogotie ļaudis
09.02.-15.02.
Septiņas bazūnes
16.02.-22.02.
Sātans – sakauts ienaidnieks        
23.02.-01.03.
Sātans un viņa sabiedrotie          
02.03.-08.03.
Dieva mūžīgais evaņģēlijs          
09.03.-15.03.
Septiņas pēdējās mocības          
16.03.-22.03.
Spriedums par Bābeli          
23.03.-29.03.
“Es visu daru jaunu”          

 

Palīgmateriāls sabatskolas skolotājiem

 

Misijas ziņas 1.ceturksnim

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv