Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
30.03.-05.04.
Dzīves ritmi
06.04.-12.04.
Izvēle dienas garumā
13.04.-19.04.
Būt gatavam pārmaiņām
20.04.-26.04..
Kad esi viens          
27.04.-03.05.
Gudrības vārdi ģimenēm          
04.05.-10.05.
Ķēnišķīgā mīlestības dziesma          
11.05.-17.05..
Ģimenes vienotības atslēgas          
18.05.-24.05.
Bērnu audzināšanas laiks          
25.05.-31.05..
Piedzīvojot zaudējumu          
01.06.-07.06.
Mazie bēdu laiki          
08.06.-14.06..
Ticīgās ģimenes          
15.06.-21.06.
Ko viņi redzēja tavā namā?          
22.06.-28.06.
Siržu pārmaiņa gala laikā          

 

Palīgmateriāls sabatskolas skolotājiem

 

Misijas ziņas 1.ceturksnim

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv