Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
31.03.-06.04.
Kosmiskā cīņa
07.04.-13.04
Daniēls un gala laiks
14.04.-20.04.
Jēzus un Atklāsmes grāmata      
21.04.-27.04.
Glābšana un gala laiks        
28.04.-04.05.
Kristus Debesu svētnīcā        
05.05.-11.05..
Likuma grozīšana        
12.05.-18.05.
Mateja 24. un 25. nodaļa        
19.05.-25.05.
Pielūdziet Radītāju        
26.05.-01.06.
Gala laika krāpšanas        
02.06.-08.06
Amerika un Babilonija        
09.06.-15.06.
Dieva zīmogs vai zvēra zīme?        
16.06.-22.06
Bābele un Armagedona        
23.06.-29.06.
Mūsu Kunga Jēzus atgriešanās        

 

2018.g. 2.ceturkšņa sabatskolas apcerējuma materiāls krievu valodā.

2018.g. 2.ceturkšņa misijas ziņas

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv