Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
30.03.-05.04.
Dzīves ritmi
06.04.-12.04.
Izvēle dienas garumā
13.04.-19.04.
Būt gatavam pārmaiņām
20.04.-26.04..
Kad esi viens
27.04.-03.05.
Gudrības vārdi ģimenēm
04.05.-10.05.
Ķēnišķīgā mīlestības dziesma
11.05.-17.05..
Ģimenes vienotības atslēgas
18.05.-24.05.
Bērnu audzināšanas laiks
25.05.-31.05..
Piedzīvojot zaudējumu
01.06.-07.06.
Mazie bēdu laiki
08.06.-14.06..
Ticīgās ģimenes
15.06.-21.06.
Ko viņi redzēja tavā namā?
22.06.-28.06.
Siržu pārmaiņa gala laikā          

 

Palīgmateriāls sabatskolas skolotājiem

 

Misijas ziņas 1.ceturksnim

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv