Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
29.09.-05.10.
Radīšana un krišana
 
06.10.-12.10
Šķelšanās iemesli  
13.10.-19.10.
“Lai viņi visi ir viens”  
20.10.-26.10.
Ceļš uz vienotību        
27.10.-02.11.
Vienotības pieredze agrīnajā draudzē        
03.11.-09.11.
Vienotības metaforas        
10.11.-16.11.
Kad rodas konflikti        
17.11.-23.11.
Vienotība ticībā        
24.11.-30.11.
Pārliecinošākais pierādījums        
01.12.-07.12.
Vienotība un salauztas attiecības        
08.12.-14.12.
Vienotība pielūgsmē        
15.12.-21.12.
Draudzes organizācija un vienotība        
22.12.-28.12.
Noslēdzošā vienotības atjaunošana        

 

2018.g. 2.ceturkšņa sabatskolas apcerējuma materiāls krievu valodā.

2018.g. 2.ceturkšņa misijas ziņas

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv