Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
29.09.-05.10.
Radīšana un krišana
 
06.10.-12.10
Šķelšanās iemesli  
13.10.-19.10.
“Lai viņi visi ir viens”  
20.10.-26.10.
Ceļš uz vienotību  
27.10.-02.11.
Vienotības pieredze agrīnajā draudzē  
03.11.-09.11.
Vienotības metaforas  
10.11.-16.11.
Kad rodas konflikti  
17.11.-23.11.
Vienotība ticībā    
24.11.-30.11.
Pārliecinošākais pierādījums  
01.12.-07.12.
Vienotība un salauztas attiecības  
08.12.-14.12.
Vienotība pielūgsmē  
15.12.-21.12.
Draudzes organizācija un vienotība        
22.12.-28.12.
Noslēdzošā vienotības atjaunošana        

 

 

 

Misijas ziņas 4.ceturksnim

 

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv