Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
27.06.-03.07.
Kāpēc liecināt?
04.07.-10.07.
Pievilcīgā liecība: personīgās liecības spēks
11.07.-17.07..
Redzēt cilvēkus Jēzus acīm
18.07.-24.07
Lūgšanas spēks: aizlūdzot par citiem
25.07.-31.07.
Gara pilnvarota liecināšana
01.08.-07.08.
Neierobežotas iespējas
08.08.-14.08..
Vārda līdzdalīšana
15.08.-21.08..
Jēzum līdzīga kalpošana
22.08.-28.08.
Attīstot glābjošu attieksmi
29.08.-04.09.
Aizraujošs iesaistīšanās veids
05.09.-11.09..
Līdzdalot Jēzus stāstu
12.09.-18.09.
Līdzdalīšanas vērta vēsts
19.09.-25.09
Solis ticībā        

 

Palīgmateriāls sabatskolas skolotājiem

 

 

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv