Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

 

 

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
30.12.-05.01.

Kā lasīt Psalmus?

06.01.-12.01..
Māci mums lūgt
13.01.-19.01..
Kungs valda
20.01.-26.01.
Kungs dzird un atbrīvo
27.01.-02.02.
Dziedāt Kunga dziesmu svešā zemē
03.02.-09.02.
Es celšos
10.02.-16.02.
Tava žēlastība sniedzas līdz debesīm
17.02.-23.02.
Gudrība dzīvot taisnu dzīvi
24.02.-01.03.
Svētīts tas, kurš nāk Kunga vārdā
02.03.-08.03.
Mācības no pagātnes        
09.03.-15.03.
Ilgas pēc Dieva Ciānā          
16.03.-22.03.
Pielūgsme, kas nekad nebeidzas          
23.03.-29.03.
Gaidi uz Kungu          

 

 

 

   
Paligmaterials sabatskolas skolotajiem

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv