Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
28.03.-03.04.
Bībeles unikalitāte
04.04.-10.04
Bībeles izcelsme un būtība
11.04.-17.04.
Jēzus un apustuļu skatījums uz Bībeli
18.04.-24.04
Bībele – autoritatīvais mūsu teoloģijas avots
25.04.-01.05.
Vienīgi Raksti – Sola Scriptura
02.05.-08.05
Kāpēc vajadzīga Bībeles skaidrošana?
09.05.-15.05.
Valoda, teksts un konteksts
16.05.-22.05.
Radīšanas pamats – Pirmā Mozus grāmata. 1. daļa
23.05.-29.05..
Radīšanas pamats – Pirmā Mozus grāmata. 2. daļa
30.05.-05.06.
Bībele kā vēsture          
06.06.-12.06.
Bībele un pravietojumi          
13.06.-19.06.
Sarežģītās vietas Bībelē          
20.06.-26.06
Dzīvot pēc Dieva Vārda          

 

Palīgmateriāls sabatskolas skolotājiem

 

 

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv