Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
26.09.-02.10.
Audzināšana Ēdenes dārzā
03.10.-09.10.
Ģimene
10.10.-16.10.
Likums kā skolotājs
17.10.-23.10.
Kunga acis: Bībeles pasaules redzējums
24.10.-30.10.
Jēzus kā skolotāju Skolotājs
31.10.-06.11.
Citas mācības no Lielā Skolotāja
07.11.-13.11.
Pielūgsme izglītībā
14.11.-20.11.
Izglītība un glābšana
21.11.-27.11.
Izglītība un draudze
28.11.-04.12.
Izglītība mākslā un zinātnēs          
05.12.-11.12.
Kristietis un darbs          
12.12.-18.12.
Sabats – piedzīvojot Dieva raksturu          
19.12.-25.12.
Debesis, izglītība un mācīšanās visā mūžībā          

 

Palīgmateriāls sabatskolas skolotājiem

 

 

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv