Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

 

 

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
30.03.-05.04.

Karš, kas ir visu karu pamatā

06.04.-12.04.
Galvenais jautājums: mīlestība vai savtība
13.04.-19.04.
Gaisma spīd tumsā
20.04.-26.04.
Stāvēt par patiesību
27.04.-03.05.
Ticība grūtos apstākļos
04.05.-10.05.
Divi liecinieki
11.05.-17.05.
Cerības motivēti 
18.05.-24.05.
Gaisma no svētnīcas         
25.05.-31.05.
Dieva valdības pamats          
01.06.-07.06.
Spiritisms atmaskots          
08.06.-14.06.
Gaidāmais konflikts          
15.06.-21.06.
Zemes noslēdzošie notikumi          
22.06.-28.06.
Dieva mīlestības uzvara          

 

 

 

   
Paligmaterials sabatskolas skolotajiem

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv