Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
27.03.-02.04
Kas notika?
03.04.-09.04
Ievads derībā
10.04.-16.04.
Visas nākamās paaudzes        
17.04.-23.04.
Mūžīgā derība          
24.04.-30.04
Apsolījuma bērni          
01.05.-07.05.
Ābrahāma sēkla          
08.05.-14.05.
Derība pie Sinaja kalna          
15.05.-21.05
Derības likums          
22.05.-28.05..
Derības zīme          
29.05.-04.06.
Jaunā Derība          
05.06.-11.06.
Jaunās Derības svētnīca          
12.06.-18.06
Derības ticība          
19.06.-25.06.
Jaunās Derības dzīve          

 

Palīgmateriāls sabatskolas skolotājiem

Misijas ziņas 2021g. 2.ceturksnim

 

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv