Ja pasaulē dzīvotu 100 cilvēku ...

 photo 100_cilveku_pasaule_18062014_zps2e8151e5.png