Tukuma draudzes kora vieskoncers Aizputes iedzīvotājiem, Aizputes adventistu baznīcā.