Mūsu dievkalpojums sākas katru sestdienu plkst. 10.00. Tas sastāv no divām daļām. Pirmā dievkalpojuma daļā ir dzirdama svētruna, kuru parasti runā mūsu draudzes mācītājs Edgars Marcinkēvičs.

 

Otrā dievkalpojuma daļa sākas ar misijas ziņām, kurās var dzirdēt liecības gan no pasaules, gan arī no Latvijas draudzēm. Tad sākas Bībeles izpētes stunda, jeb apcerējums, kur tiek apskatīts nedēļas konkrētais temats. Apcerējumu vada kopvadītājs - skolotājs, taču tiek dots laiks arī pārrunām mazākās grupiņās. Bērniem un jauniešiem ir savas nodarbības, kuras notiek atsevišķā telpā.

 

 

Dievkalpojuma neiztrūkstoša sastāvdaļa ir dziesmas un mūzika. Gan dievkalpojuma pirmajā, gan otrajā daļā kāds noteikti būs sagatavojis kādu dziesmu, vai skaņdarbu ar ko iepriecināt citus. Dzied arī bērni, tiek spēlēts uz parastiem un pat neparastiem mūzikas instrumentiem. Protams dziedam arī visi kopā.

 

 

Beidzoties Bībeles izpētes stundai, beidzas, ja tā varētu teikt, dievkalpojuma oficiālā daļa, taču ar to nekas vēl nebeidzas. Tālāk tiek sveikti jubilāri, tiek uzklausīti ziņojumi draudzei, rīkoti tematiski pēcpusdienas pasākumi, rīkotas draudzes stundas, pusaudžu pasākumi, muzikālie mēģinājumi, utt.

 

 

Ne visi draudzes pasākumi notiek draudzes telpās, ja laika apstākļi atļauj, rīkojam pārgājienus, koncertus vai izbraukumus pie dabas. Jau pieminētie tematiskie pasākumi, sevišķi vasaras periodā, bieži notiek laukā.